Annons Svenskt Vatten 2023 Svenskt Vatten 2023

Liza Debevec. FOTO: GWP

Kvinnor i vattenförvaltning viktig nyckel

VA-aktuellt

En ny rapport från Global Water Partnership, GWP, visar att i över 80 av 168 undersökta länder så finns inget eller mycket begränsat genderperspektiv när det gäller strategier och planering för vattenförvaltning. Samtidigt är kvinnor inom vattenförvaltning en nyckel till framgång.

Kvinnornas roll i att förvalta vattenresurser har uppmärksammats av FN under de senaste 20 åren. Trots utveckling i det praktiska arbetet, är det fortfarande ändå generellt män som har makten över beslutsfattande. Idag på Internationella kvinnodagen så publicerar GWP berättelser från tio projekt i olika världsdelar, ledda av kvinnor. Ett budskap är att kvinnligt ledd vattenförvaltning är en av nycklarna för en hållbar situation när vattenresurser pressas av klimatförändringar.
– Det finns ingen agenda för genderfrågor; våra regelverk, särskilt de för vatten och sanitet, är genderblinda. I ett land som Colombia så tar miljö- och mänskligarättigheteraktivister stora risker och löper risk att mördas, säger Cindy Lorena Ospina, en av de kvinnor som driver projekt som GWP lyfter fram, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Cirkulation Karriär