Annons Kamstrup november 2023 Kamstrup november 2023

Magnus Berglund är ordförande för ­Föreningen Vatten. FOTO: SGS

Gemenskap och kompetensbyggande

Cirkulation 3/23

I slutet av mars höll Föreningen Vatten sin årliga Vattendag med pristagarseminarium, där de sju mottagarna av årets Vattenpriser berättade om sitt arbete. ­Cirkulation passade på att fråga Föreningen Vattens ordförande Magnus Berglund om föreningen och framtiden.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Hur ser vardagen ut för Föreningen Vatten?

– Vi håller på att återhämta oss efter covid. Vi har kommit igång med fler aktiviteter. I Norr håller den kommittén på att anordna möten. Skåne rullar på varje år. Det har kommit igång en studentkommitté med aktiviteter. Sedan har vi ett engagemang att vara delaktiga i event. I år är det mycket arbete och planering för att sätta ihop ett bra seminarieprogram för Vatten 2023 i Göteborg, där Föreningen Vatten kommer att bidra med flera seminarier. Det är på liknande sätt som vi gjort på VA-mässan tidigare.

– Vi försöker också accelerera upp den här delen nu 2023 och investera i att bli än mer närvarande och synas bättre genom och få fram en arvoderad koordinator. Vi tar från vårt kapital som är välförvaltat under många år och investerar inför kommande år för att synas mer, underlätta för de som är engagerade i Föreningen Vatten att få det praktiska att fungera vid seminarier och aktiviteter. Det blir en stöttning i den delen.

– Det bygger på att det ska vara tvärsektionellt, att vi ska ha de personliga nätverken och att det är hela vattnets kretslopp som det är idén att spinna vidare på.

– Sedan ska vi satsa mer på yrkesnätverket för kompetensutveckling och hållbar framtid samt plattform för kompetensutbyte och nya idéer. När vi träffas över gränserna och pratar med någon som man till vardags inte pratar med så ger det ett kunskapsutbyte som kan ge positiva spin-off:er, som man inte får annars i vardagen i sitt eget skrå.

Sammanfatta idén med Föreningen Vatten för de som inte stött på er.

– Visionen som vi satte upp 2022 är att vi ska vara den självklara föreningen för gemenskap och kompetensbyggande inom vatten. Det är det vi vill uppnå.

Annons VAK2024a

Blir den en konkurrens mellan andra sammanslutningar inom vattenområdet?

– Jag skulle säga att vi kompletterar varandra väldigt väl. Vi är ingen branschorganisation utan en opolitisk förening utan vinstintresse inom VA. Det är vår position.

Räcker folks tid till för alla nätverk som nu finns i VA-Sverige?

– Tid är alltid en bristvara så det gäller att ha engagerade personer i föreningen som bidrar till att få ett bra innehåll och skapa vårt mervärde att det är ett tvärsektionellt personligt nätverk. Vi får helheten att titta på hela vattnets kretslopp. Jag tror personligen på att det finns en god potential. Jag har byggt upp liknande nätverk som jobbar på motsvarande sätt. Det var Nätverket Renare Mark, som jag var med och byggde upp för 20 år sedan i norr. Det är min ingång till Föreningen Vatten, vi borde kunna ha en naturlig position i föreningen. Renare mark har blivit väldigt uppskattat genom åren både för nya och gamla i branschen, och att det finns ett utrymme att träffas över gränserna.

Kommer det att märkas på Vatten 2023 att det är något nytt med Föreningen ­Vatten?

– Det hoppas jag verkligen. Att det finns mer energi och att vi är snäppet tydligare i vår kommunikation. Innehållet kommer ha samma höga kvalitet som tidigare?

Är det lätt för folk att få tid för föreningsengagemanget. Släpper arbetsgivarna till möjligheter?

– Jag har inte upplevt att det varit någon begränsande faktor. Som en av cheferna för ett av landets största reningsverk sa på Vattendagen; att nätverket som finns i Föreningen Vatten är fantastiskt. Han skulle ta med sig tillbaka till sina med­arbetare att engagera sig i föreningsarbetet och kommittéerna.

Annons Cirkulation Karriär