Sök
VA-årsboken

Kemira Kemi AB, agent för Kemira Oyj


Postadress
Box 902
251 09 Helsingborg

Telefon
042-17 10 00

Internet
E-post
water[a]kemira.com

Besöksadress
Koppargatan 20, Helsingborg

Filialer, etc
Stockholm, Sundsvall, Åre och Göteborg

FÖRETAGSFAKTA

Organisationsnr
0109823-0
Sätesort
Helsingborg
Etablerat år
1933
Antal sysselsatta
ca 5 000
Årsomsättning
ca € 2 miljarder

KONTAKTPERSONER

Marknadschef

Björn Kjellberg
Telefon: 042-17 16 67
E-post: bjorn.kjellberg[a]kemira.com

Marknadssupport

Louise Ahrsjö
Telefon: 042-17 15 13
E-post: louise.ahrsjo[a]kemira.com

Regionansvarig

Thomas Gustafsson
Telefon: 0705-97 98 59
E-post: thomas_KW.gustafsson[a]kemira.com

Regionansvarig

Anders Pålsson
Telefon: 0737-19 14 44
E-post: maths.gunneriusson[a]kemira.com

Regionansvarig

Josef Östman
Telefon: 0708-47 18 16
E-post: josef.ostman[a]kemira.com

Industriansvarig

Maths Gunneriusson
Telefon: 0737-19 19 54
E-post: maths.gunneriusson[a]kemira.com

MER OM FÖRETAGET

Kemira Oyj är det yttersta moderbolaget och avtalspart för Kemira-koncernen. Kemira Kemi AB, med affärsenheten Municipal & Industrial, agerar som agent för Kemira Oyj. Kemira bedriver verksamhet på alla kontinenter, i 40 länder. Vi har över 100 anläggningar i olika länder.

Kemira Kemi AB har arbetat intensivt med utvecklingen av vattenreningsteknologi och-produkter under mer än 40 år. Genom vårt sätt att arbeta eftersträvar vi att förstärka vårt samarbete och etablera partnerskap med våra kunder för att tillsammans utvecklas än mer framgångsrikt. Vår organisation består av personer som alla har en lång och bred erfarenhet inom avlopps- och dricksvattenrening. I vårt företag finns ett flertal specialkompetenser inom området.

Produktsortimentet omfattar förutom marknadens bredaste sortiment av fällningskemikalier, polymerer, defoamers, antiscalants och baskemikalier också processer och produkter för desinficering, lukt och korrosionskontroll och biogasproduktion.

Genom att etablera partnerskap med kunderna arbetar Kemira aktivt för att båda parter ska utvecklas framgångsrikt.

Kemira strävar alltid efter att vara det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.

Klicka för att visa vår annons.


ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
EMAS
VARIM
Föreningen Vatten
Svenskt Vatten
Swepump
Teknikföretagen
Svensk Automation
ITF
SSTT
Geotec
VVS-fabrikanterna