Sök
VA-årsboken

Guard Automation AB


Postadress
Box 73
534 21 Vara

Telefon
010 200 77 15

Internet

Besöksadress
Badhusgatan 32, 534 50 Vara

Filialer, etc
Vara, Göteborg och Stockholm

FÖRETAGSFAKTA

Organisationsnr
556917-2504
Sätesort
Vara
Etablerat år
2012
Antal sysselsatta
13
Årsomsättning
22 miljoner kronor

KONTAKTPERSONER

Försäljnings chef

Fredrik Handfast
Telefon: 072-171 27 92
E-post: fredrik.handfast@guardab.se

Filial chef

Peter Qvist
Telefon: 072-171 27 71
E-post: peter.qvist@guardab.se

MER OM FÖRETAGET

Guard Automation AB är ett snabb växande innovativt företag med lång branscherfarenhet inom offentlig sektor.

Moderbolaget i Norge etablerade sig redan 1984 och tillsammans är vi en av de starkaste aktörerna inom VA/sektorn.

Företaget är specialiserat på drifttagningar och programmeringar av processövervakningssystem för vatten, avlopp och miljöapplikationer.

Företaget har sedan starten utvecklat egna produkter och levererat nyckelfärdiga driftövervaknings anläggningar till över 100 kommuner i både Sverige och Norge.

Det finns en lång erfarenhet av modernisering under drift i befintliga anläggningar.

Vår målsättning är att leverera lätthanterliga system utan att det skall ligga funktionsmässiga begränsningar för en mer avancerad användare.

SCADA system från Guard tillmötesgår de krav som miljöskyddsmyndigheter ställer för övervakning och dokumentation av processen.

Guard Automation AB är ett fristående bolag och fabrikatsoberoende experter när det gäller konstruktion och leverans av el- styr och reglerutrustning för VA, energi och gasanläggningar.

Vi arbetar med:

• Alltid PC baserat öppet SCADA system med många operatörsklienter.

• Miljöövervakning av offentliga vatten och avloppsanläggningar.

• Integrerat rapport, drift och underhållssystem.

• Avancerade alarm och varningssystem vid driftfel och avvikelser.

• Verktyg för läckagekontroll i ledningsnätet.

• Avancerad radioteknologi för signalöverföring från fjärranslutna stationer.

• Automation, HMI och SCADA för styr och reglering av reningsprocesser.

• Jour-uppkoppling via PC/mobiler/surfplattor.

• Resultatet är hög driftsäkerhet, låga driftskostnader och bättre totalöversikt.

Referenser
Vi har ett stort antal referenser inom driftsövervakning.
Kontakta försäljning VA för att få ytterligare information.

Klicka för att visa vår annons.


ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
EMAS
VARIM
Föreningen Vatten
Svenskt Vatten
Swepump
Teknikföretagen
Svensk Automation
ITF
SSTT
Geotec
VVS-fabrikanterna