Sök
VA-aktuellt
Arkivbild FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Arkivbild FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Sunne kommun hanterar pentaklorfenol i råvattnet

Provtagningar av råvattnet i Öjerviks vattenverk i Sunne påvisar halter av bekämpningsmedlet pentaklorfenol (PCP). De ansvariga vid Sunne kommun kan idag inte säga var bekämpningsmedlet kommer ifrån.

Enligt kommunens pressmeddelande så har tidigare provtagningar, som genomförts sedan 2002, inte påvisat bekämpningsmedlet.
– Det finns inga spår i dricksvattnet hos användare. Ingen hälsorisk föreligger i nuläget. Däremot utökar vi provtagningen och startar omgående en extern utredning. Vi behöver ta reda på hur vattenverkets process skulle kunna förses med filtrering för att reducera bekämpningsmedlet, säger Hans Nilsson, enhetschef för vatten & avlopp i Sunne kommun.


Öjerviks vattenverk tar råvatten från en grundvattentäkt och försörjer Sunne tätort, Västra Ämtervik, Öjervik och Rottneros med dricksvatten, sammanlagt cirka 6 000 anslutna.


Sunne kommun gjorde 2018 en utredning och markundersökning av området kring Öjerviks gamla såg från 1930-talet. Sågverksområdet ligger nära Öjerviks vattentäkt men ingenting tydde då på någon påverkan på vattentäkten från området, träskydd är ett tidigare användsområde för PCP.


PCP har använts som bekämpningsmedel mot ogräs, insekter svamp och alger, det är dessutom använt som ingrediens i båtbottenfärg, i träskydd samt som betmedel inom lantbruket. Det är toxiskt och bryts ned långsamt i naturen. Ämnet förjbjöds i Sverige 1978 och inom EU infördes 1992 ett generellt förbud mot produktion och användning. (EW)

Publicerad 2020-09-16 13:58

Uppdaterad 2020-09-16 14:01

Annons:
VA-mässan 2020