Sök
Cirkulation 1/18

Sugponton renar dammar i Märsta

Två viktiga faktorer gör den här metoden intressant i jämförelse med andra sätt att rensa dammar. Den ena innebär att muddermassorna kraftigt reduceras innan de transporteras till slutförvar. Tömning och avvattning görs direkt på plats. Den andra fördelen är gentemot exempelvis användning av grävmaskin, att undervegetationen finns kvar efter utfört arbete.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)