Sök
VA-aktuellt

Små mängder PCP i Sunnes dricksvatten

Sunne kommun har små mängder pentaklorfenol (PCP) i dricksvattnet. Enligt kommunen finns det ingen hälsorisk med att dricka vattnet enligt de gränsvärden som finns. Gränsvärdet är satt cirka 200 gånger högre än de högsta halter som mäts i Sunne.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2020-10-23 08:34

Uppdaterad 2020-10-23 08:41