Sök
Cirkulation 1/15

Mikrobiologisk inverkan på korrosion av järnledningar

I en jämförande studie har två vattentyper utnyttjats för att studera påverkan av mikrobiologisk aktivitet på bildningen av täta, skyddande korrosionsproduktskikt på gjutjärnsledningar för dricksvattendistribution. Det visade sig att förekomsten av mikroorganismer ger en snabbare uppbyggnad av korrosionsproduktskikten och dessa blir också tätare.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)