Sök
VA-aktuellt
FOTO: Axel Ljudén

FOTO: Axel Ljudén

Forskar om läkemedel och reningsverk

Tomas Brodin installeras som professor i akvatisk ekologi vid SLU i Umeå. Hans huvudområde handlar om läkemedelsrester och reningsverk.

Vid SLU installeras i år tretton nya professorer. Fredagen den 24 maj håller tre av dem öppna och webbsända installationsföreläsningar i Umeå. Föreläsningarna handlar bland annat om läkemedelsrester som passerar reningsverken och påverkar vattenlevande organismer, om kunskap och beslutsstöd som behövs att uppnå ett hållbart skogsbruk samt om nya tekniska innovationer i skogsbruket.

Tomas Brodin är professor i akvatisk ekologi, och undersöker hur läkemedelsrester som passerar reningsverken påverkar vattenlevande organismer. Han använder sina kunskaper inom evolutions- och beteendeekologi för att förbättra den ekologiska relevansen i de riskbedömningar som görs kring kemikalier (framförallt läkemedel) i våra vattenmiljöer. Hans forskning ska överbrygga klyftan mellan laboratoriet och verkligheten genom att kombinera labb-försök, som visar orsakssamband, med storskaliga fältstudier om vad som händer i recipienten.

De två övriga som installationsföreläser vid samma tillfälle är Ola Lindroos, professor i skogsteknolog och Karin Öhman, professor i skoglig planering.

Mer om direktsändningen från SLU finns här.

(EW)

Publicerad 2019-05-17 12:57

Uppdaterad 2019-05-17 13:00

Annons:
Brandskydd 2019