Sök
VA-aktuellt
Svenskt Vattens ordförande Johan Persson (S). Foto: Erik Winnfors Wannberg

Svenskt Vattens ordförande Johan Persson (S). Foto: Erik Winnfors Wannberg

Första EU-debatten om vatten

Vid inledningen av Vattenstämman som i år hålls i Örebro, hölls den första EU-valsdebatten om vattenfrågor, någonsin. Kandidater till Europaparlamentet från sex partier gav sin syn på vattenfrågor.

Svenskt Vattens ordförande Johan Persson invigde Vattenstämman med att tala om arbetet med Svenskt Vattens nya strategi som ska komma på plats. Bland annat finns planer på att utveckla ett hållbarhetsindex för vattensektorn.
– Det är vattnets tur nu att komma i fokus för den politiska debatten, avslutade Johan Persson.

Vd Per Dalhielm utvecklade resonemangen. Han vill se en branschorganisation som både vill lyfta fram det som fungerar bra, och det som fungerar sämre. Han visade statistik som visade att VA-systemen kan sägas fungera väl idag men att beredskapen inför framtiden är sämre.

En bärande del i den nya strategin som ska gälla från 2020 är att arbeta mer via partnerskap och att verka via andra.
– Man får bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag om man går ihop, sa Per Dalhielm.

Svenskt Vatten kommer att sätta igång en dialogprocess med sina medlemmar under hösten, där starten sker med de små medlemmarna.

De inbjudna politikerna fick ge sin syn på vatten kopplat till EU. På plats fanns representanter för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, KD, Liberalerna och Centerpartiet. Samtliga av de närvarande partierna poängterade vikten av att koppla samman klimat- och vattenfrågorna.

Jytte Guteland (S) som varit Sveriges enda ordinarie medlem i miljöutskottet under den förra mandatperioden gjorde bedömningen att det finns en möjlighet under nästa mandatperiod för en mer ambitiös klimatpolitik. Hon menade också att det är viktigt att se sambanden mellan klimatförändringar och förändringar av vattenkvalitet.

Jytte Guteland kom också med ett alldeles färskt miljöutspel kring vattenfrågor i ryggen. Där de bland annat vill ha en kemikaliereform och har tagit upp att vatten ska bli rent från läkemedel.
– Vi Socialdemokrater lovar att ta tag i kemikaliefrågorna, sa Guteland.

Abir Alahlani (C) kopplade också ihop vatten och klimat, och menade att vattenfrågan är en ödesfråga.
– Är vi inte proaktiva i vattenfrågan kommer vi även att se krig om vatten, sa Alahlani.

Även KD:s Liza-Maria Norlin, Liberalernas Johan Pehrson, Vänsterpartiets Håkan Svenneling och Miljöpartiets Emma Nohrén tryckte på klimatfrågorna, utifrån sina respektive ideologiska ståndpunkter, och hur klimatet påverkar vattenresurserna.

Vattenstämman samlar cirka 650 deltagare under två dagar. (EW)

Publicerad 2019-05-14 13:16

Uppdaterad 2019-05-14 13:18

Annons:
Brandskydd 2019