Sök
Cirkulation 2/15

Bättre hygienisering med torrötat slam

Erik Nordell är utvecklingsingenjör inom biogasområdet på Tekniska verken i Linköping. Där har det just genomförts ett pilotförsök med torrötning av avvattnat rötslam.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)