Sök
VA-aktuellt

Avlopp och rökgasrening göder biobränslen

Forskningsprojektet Microbiorefine vid Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet har beviljats anslag med 17,68 miljoner kronor av Energimyndigheten. Projektet utforskar hur rökgaser och avloppsvatten kan användas för att göda alger och cyanobakterier – som i sin tur kan producera biomassa till biobränslen. 

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2014-11-12 10:46

Uppdaterad 2014-11-12 10:46

Annons:
Grundfos 2020