Sök
VA-aktuellt
Ill: Pixhill.com

Ill: Pixhill.com

Världstoalettdagen: Avloppet kan göra mer nytta

Genom Världstoalettdagen den 19 november ska medvetenheten öka om att över två miljarder människor jorden runt saknar tillgång till säker och värdig toalett. Sanitet och hygien har även påverkan på bekämpningen av covid-19.

– Genom den globala responsen mot Covid-19 så växer ett nytt socialt kontrakt fram kring hälsa och hygien, säger professor Kala Vairavamoorthy, vd för International Water Association, IWA.

I en ny rapport som presenteras 19 november, vill IWA tillsammans med Toilet Board Coalition, TBC, visa på problem men framförallt lösningar för ett starkare samhälle med bättre bärkraft.
– Den digitala revolutionen möjliggör att VA-sektorn kan skapa en övergång till ett nytt paradigm för sanitet. I slutänden innebär det en möjlighet att förbättra hälsan hos miljontals människor, samt att hjälpa till att ta itu med sjukdomsutbrott som Covid.19, säger Kala Vairavamoorthy.

Han pekar också på att en omställning skulle innebära ett stort steg framåt för att avföring skulle betraktas som en resurs snarare än ett problem, genom återvinning som en möjlig energi- och råvarukälla.

Tekniklösningarna handlar bland annat om biosensorer som kan användas inom VA-området för att samla data om hälsosituationen hos befolkningen när det gäller infektionssjukdomar och droganvändning. Den typen av mätningar görs redan idag men kan automatiseras och breddas genom ny digital teknik, menar rapportförfattarna. Nästa steg är att kombinera hälsodata från avloppssystemen med miljödata för att få fördjupade kunskaper om hälsa och beteenden i samhället. IWA och TBC menar att detta är en möjlighet för VA-operatörer världen över att skapa nya värden för samhället och bidra till att bekämpa sjukdomsutbrott förebyggande istället för i efterhand.

– Vi tror att smart teknik, biosensorer och offentligt/privata dataekosystem är en viktig nyckel för att klara avloppssystemens ekonomi och uppskalning, säger Alexandra Knezovich från TBC, i en kommentar.

Världstoalettdagen är en officiell FN-dag instiftad för att uppmärksamma att en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett och sanitetsmöjligheter.

Cirka 2,2-2,5 miljarder människor i världen har inte tillgång till vare sig en ordentlig toalett eller rinnande vatten. barn dör varje år av di­arré som or­sakats av smut­sigt vat­ten och dålig san­itet. Det in­nebär runt 800 barn varje dag.


Läs mer:
Improving Health Through Smart Sanitation and Digital Water

Publicerad 2020-11-19 08:48

Uppdaterad 2020-11-19 08:53

Annons:
VA-mässan 2022