Sök
VA-aktuellt
ILL: Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur

ILL: Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur

Örebro drar tillbaka tilldelningsbeslut

Upphandlingen av den nya centrala vattenreservoaren för Örebro, Lyra, drabbas av ytterligare en försening. Nu har Örebro kommun dragit tillbaka tilldelningsbeslutet om bygget, efter överklagan till Förvaltningsrätten.

Det har gått troll i upphandlingen av Örebros nya vattenreservoar. Tidigare i höst beslutade Örebro kommun att NCC Sverige AB skulle få uppdraget att bygga den nya vattenreservoaren Lyra. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten av Skanska Sverige AB. Onsdagen 6 november lämnade Örebro kommun in sitt svar på överklagan till Förvaltningsrätten.

– Lagen om offentlig upphandling ger alltid övriga anbudsgivare möjlighet att överklaga, så är det vid alla upphandlingar och det händer rätt ofta både i Örebro och i övriga Sverige, Tanken är att processen ska vara transparent, och att både förfrågningsunderlag, anbud och tilldelningsbeslut ska kunna granskas av en rättslig instans, säger Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef på Örebro kommun, i ett pressmeddelande.

Efter överklagan har kommunen återigen gått genom anbudsförfrågan, med utgångspunkt i det som överklagan handlade om.

– Vi fick in två anbud under upphandlingen och när vi utvärderade dem kunde vi se att båda uppfyllde de krav vi ställde i de administrativa föreskrifterna. Vi har återigen gått genom både anbudsförfrågan och anbuden, och då sett att vi inte har fått in kompletta svar på mindre detaljer i de tekniska beskrivningarna. Detta beror på att vi inte varit tillräckligt tydliga med det som kallas skall-krav. Det handlar om mindre detaljer, men för att det ska vara helt korrekt så kommer vi att göra en ny utvärdering, säger Mimmi Hodzic, förvaltningschef på Tekniska förvaltningen.

Ambitionen är att ett nytt beslut tas före årsskiftet, och att Lyra därmed kan stå klar våren 2022.

Ursprungligen skulle den nya högreservoaren för Örebro stått klar redan vid årskiftet 2018/2019 men bygget har drabbats av flera förseningar och upphandlingen har tidigare avbrutits vid ett tillfälle.

Under tiden som upphandling och bygget av Lyra pågår är Svampen, byggd 1957, enligt Örebro kommun en väl fungerande vattenreservoar som förser örebroarna med rent vatten.

Lyra presenterades efter en arkitekttävling hösten 2016. (EW)

Publicerad 2019-11-07 10:08

Uppdaterad 2019-11-07 10:10

Annons:
Grundfos 2019