Sök
Cirkulation 4/16

Max-GVB, vad är det?

Under den senaste tiden har svenska VA-huvudmän ställt sig frågan hur man ska besvara en uppmaning från EU: Vilken maximal genomsnittlig veckobelastning har de kommunala avloppsreningsverken inom ert verksamhetsområde haft under ­driftåret 2014? På drygt en vecka skulle svar levereras till Naturvårdsverket (NV).

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)