Sök
VA-aktuellt
FOTO: Franscis Löfvenholm

FOTO: Franscis Löfvenholm

Länsstyrelsernas utökade vattenuppdrag

Länsstyrelsen får i uppdrag att långsiktigt säkra tillgången på dricksvatten. Takten i arbetet är tänkt att öka utifrån regeringens senaste budget.

I länsstyrelsernas uppdrag ingår att redovisa resultaten och effekterna av sitt arbete med att skydda dricksvatten. Länsstyrelserna har fått förstärkta anslag för arbetet under 2018, som ska redovisas till regeringen senast den 1 mars 2019.

Sandra Brantebäck är vattenvårdsdirektör vid länsstyrelsen för Västra Götaland (Västerhavet).

– Under året gör vi en rad satsningar för att långsiktigt skydda vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet, både idag och i framtiden. Även om vi i Västra Götaland i huvudsak varit förskonade än så länge, så har frågan om brist på grundvatten krupit närmare, vilket gör det angeläget att vi ökar kunskapen i samhället och gör åtgärder så att vi långsiktigt säkrar en hållbar dricksvattenförsörjningen, säger Sandra Brantebäck, i ett pressmeddelande. (EW)

Publicerad 2018-01-08 11:14

Uppdaterad 2018-01-08 11:18

Annons:
VAK 2018