Sök
VA-aktuellt

Länsstyrelserna får påfyllning för vattenprojekt

Länsstyrelserna får i år en ökning av medel till lokala vattenvårdsprojekt (Lova-projekt), totalt får de 160 miljoner kronor. Dessutom delar Havs- och vattenmyndigheten, Hav, ut totalt 21 miljoner kronor extra för att minska övergödningen i kustvatten.

– Nu gör vi en större satsning på lokala vattenvårdsåtgärder. Tanken är att satsa på ökad information om övergödningens konsekvenser, ta fram kunskapsunderlag för åtgärder och beslut samt att planera och genomföra dessa. Målet att kunna öka åtgärdstakten för lokalt vattenmiljöarbete, säger Mats Svensson, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, Hav, i ett pressmeddelande.

Sedan 1 juli 2011 ansvarar Hav för Havs- och vattenmiljöanslaget och myndigheten gör varje år en återrapportering till regeringen om hur anslaget använts.

För 2019 är havs- och vattenmiljöanslaget totalt 1 149 miljoner kronor, i fjol var det totalt drygt 950 miljoner kronor. Den största andelen av anslaget delar Hav ut till landets 21 länsstyrelser som sedan fördelar medel vidare till kommuner, organisationer och företag. Pengarna går bland annat till fiskevård, kalkning, Lova-projekt, arbete med vattenförvaltning, till åtgärdsprogram för hotade arter samt insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer. I fjol delade Hav ut totalt 374 miljoner kronor till länsstyrelserna för detta, i år får de totalt cirka 399 miljoner kronor.

Nytt för i år är att Hav beslutat att ge ytterligare totalt 21 miljoner kronor till länsstyrelserna. Det innebär att länsstyrelserna i år får totalt 419,9 miljoner kronor. Medlen ska användas för att minska övergödningen i kustvatten.

Av havs- och vattenmiljöanslagets 1 149 miljoner kronor är 145 miljoner kronor öronmärkta till Naturvårdsverket för åtgärder kring avloppsrening och 90 miljoner kronor går till Länsstyrelsen i Örebro för arbete inom vattenförvaltningen samt planeringsunderlag och tillsyn av avlopp.

Publicerad 2019-02-13 08:43

Uppdaterad 2019-02-13 08:47

Annons:
VAK 2019