Sök
VA-aktuellt

Klimatförändringar påverkar vattenförsörjningen idag

Dricksvattenutredningens andra delbetänkande; Klimatförändringar och dricksvatten, SOU 2015:51, överlämnades till regeringen den 1 juni. Dricksvattenutredningen lämnar i elbetänkandet en uppdaterad analys av klimatförändringarna i Sverige under återstoden av seklet och vilka risker det kan innebära för för dricksvattenförsörjningen

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2015-06-02 08:36

Uppdaterad 2015-06-02 08:42

Annons:
VA-mässan 2020