Sök
VA-aktuellt

Klimatet ger begränsad effekt på spridning av patogener

Klimatförändringar förefaller att ha en begränsad påverkan på koncentrationen av Cryptosporidium och Campylobacter till ytvatten. Även om snabbare ytavrinning från land kan öka utflödet av Cryptosporidum och Campylobacter till ytvatten, så uppväger utspädningsförändringar den ökningen.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2016-03-15 09:28

Uppdaterad 2016-03-15 09:32