Sök
VA-aktuellt
FOTO: Pixhill.com

FOTO: Pixhill.com

Höga nivåer för vattenflöden i stora delar av landet

I södra Sverige är VA-chefer på flera platser bekymrade över höga vattennivåer. Samtidigt kan de glädjas åt stigande grundvattennivåer. Länsstyrelserna i Kronoberg, Skåne och Blekinge begärde i helgen nationella förstärkningsresurser från MSB.

I lördags flyttades ett lager med barriärer för att förhindra översvämningar, till Kristianstad. Detta för att kunna distribueras snabbt i södra Sverige vid behov. SMHI har på tisdagen 9 januari en klass 1-varning för höga flöden i många vattendrag utfärdad från Stockholms län i en linje söderut längs kusten och ner till västra delen av Jönköpings län och Halland, och som sedan gäller hela landet söderut.

I Ekjsö hävdes vattenbesparingsåtgärderna så sent som i september 2017. VA-chef Torbjörn Johansson säger i en kommentar till Smålands-Tidningen att de höga nederbördsmängderna under en period utan tjäle i marken varit väldigt positiv för grundvattenbildningen men att de nu också höjt beredskapen.

— Om nivåerna skulle stiga lite mer så måste vi vidta åtgärder i form av pumpning och invallning. Men nu börjar nivåerna sjunka lite grann jämfört med förra veckan, kommenterar Torbjörn Johansson i SMT.

I Växjö hölls ett informationsmöte om vattenflödena under fredagen 5 januari. Kommun, länsstyrelse, Räddningstjänsten och Trafikverket informerade om vidtagna åtgärder samtidigt som de uppmanade invånare med egen brunn att vara vaksamma på kvaliteten på brunnsvattnet.

SMHI bedömer för närvarande att de höga flödena kommer att på många håll ligga kvar på samma nivåer i ungefär en vecka. (EW)

Publicerad 2018-01-09 09:00

Uppdaterad 2018-01-09 09:03

Annons:
VAK 2018