Sök
Cirkulation 1/16

Adsorbenter för avskiljande av petroleumkolväten

Sex olika adsorbentmaterial har undersökts med avseende på förmågan att ta upp kolväten från petroleumrester. Arbetet är genomfört i labbskala och materialen har beskrivits med specifik yta och porositet. Adsorbtionsisotermer har upprättats.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)