Sök
VA-aktuellt

Västerås och Enköping i vattensamarbete

Enköpings kommun har tecknat en avsiktsförklaring med Mälarenergi om kommunens dricksvattenförsörjning. En överföringsledning mellan Västerås och Enköping ska bli lösningen för Enköpings vatten.

Redan år 2021 hoppas Enköpings kommun och Mälarenergi vara igång med bygget av en ledning mellan städerna. Arbetet beräknas vara klart år 2024. Tisdagen den 8 oktober skrevs avsiktsförklaringen om samverkan under.

Jag ser fram emot samarbetet kring utredningen av vattenledningen till Enköping. Genom vattenledningen får vi dessutom en möjlighet till ytterligare reservvatten i Västerås, säger Ann- Charlotte Duvkär, Affärsområdeschef Vatten på Mälarenergi, i ett pressmeddelande. 

Den planerade vattenledningen ska kunna föra vatten i båda riktningarna. Målsättningen är att Västerås, vid krissituationer, även ska kunna ta reservvatten från Enköping. Samarbetet mellan Enköpings kommun och Mälarenergi innebär starkare relationer och minskad risk för utebliven vattenleverans hos kunderna.

Förslaget är att vattenledningen ska dras längs med gamla Stockholmsvägen och att Mälarenergi bygger fram till Sagån där en förbindelsepunkt kopplas in från Enköpingshållet. 

– Det är väldigt positivt att vi nu tar ytterligare ett steg mot att säkra både en god kvalitet och leverans av dricksvatten. Samverkan med Mälarenergi är ett viktigt steg i den riktningen, säger Danielle Littlewood Larsson, Avdelningschef för Vatten- och avloppsavdelningen på Enköpings kommun.

Planerna för samarbetet påbörjades redan 2016.

Publicerad 2019-10-09 13:13

Uppdaterad 2019-10-09 13:17

Annons:
Studia 2019