Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Mikael Olshammar vid IVL Svenska Miljöinstitutet. FOTO: IVL

Utsläpp från konstgräsplaner inte så stort

Cirkulation 2/17

Mycket tyder på att utsläpp av tungmetaller och mikroplast till vattendrag från konstgräsplanernas gummigranulat kan vara mycket mindre än vad olika rapporter tidigare befarat. orskningen ligger dock efter och några gedigna kvantifieringar har ännu inte gjorts. Det är också osäkert hur mycket som når haven. Omkonstruktion och bättre underhåll diskuteras också för att säkerställa att miljögifter och mikroplaster inte sprids till haven.

Text/Tomas Carlsson

Sverige och Fiji står som värdnationer till FN:s havskonferens i New York i juni i år. Mikroplaster i haven har blivit ett hett ämne och Cirkulation har tittat närmare på om konstgräsplaner är stora källor till plast i haven. Mycket tyder på att tidigare presenterade siffror om konstgräs som potentiell källa är överdrivna, och det står klart att kunskapsläget är mycket lågt.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid