Sök
VA-aktuellt
FOTO: Erik Winnfors Wannberg

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Tuffa villkor för Käppalaverket

Käppalaförbundet i norra Storstockholm har fått ett nytt verksamhetstillstånd för Käppalaverket på Lidingö. Det är skärpta och tuffa utsläppsvillkor som kommer att kräva insatser i reningsprocesserna. Samtidigt innebär tillståndet möjlighet att släppa ut mer renat avloppsvatten.

Allt hårdare krav ställs på utsläppen från reningsverk när det gäller kväve, fosfor och organiskt material. Det nya tillståndet för Käppalaförbundet innebär bland annat att de får möjlighet att rena mer avloppsvatten (motsvarande 900 000 personer i stället för dagens 700 000), producera mer fordonsgas (tio miljoner kubikmeter i stället för sex miljoner) och tillvarata värmeenergi från det renade avloppsvattnet upp till 40 megawatt. Villkor ställs också på att förbundet ska följa utvecklingen och arbeta för att införa ny teknik för läkemedelsrening i Käppalaverket.

Samtidigt ställs i det nya tillståndet hårdare krav på utsläppen av kväve, fosfor och organiskt material. De nya utsläppsvillkoren gäller som årsmedelvärde från år 2027.

  • Kväve 6 mg/l, max 400 ton/år (tidigare 10 mg/l)
  • Fosfor 0,20 mg/l, max 13 ton/år (tidigare 0,3 mg/l
  • Organiskt material (BOD7) 6 mg/l (tidigare 8 mg/l)

– Det nya verksamhetstillståndet innebär skärpta utsläppsvillkor, vilket är bra för miljön. Vi kommer visserligen att släppa ut större mängder renat avloppsvatten i Östersjön i framtiden i och med att befolkningen växer i våra medlemskommuner. Men, eftersom utsläppsvillkoren skärps betydligt kommer den totala mängden av utsläppta näringsämnen från Käppalaverket till Östersjön ändå att minska, säger Andreas Thunberg, vd på Käppalaförbundet, i ett pressmeddelande.

Käppalaförbundet har nu sju år på sig innan de nya villkoren börjar gälla. För att uppfylla kraven planerar förbundet att förändra reningsprocessen i den befintliga anläggningen.

– Just nu pågår ett pilotförsök i en av våra elva reningslinjer för att finna rätt teknisk lösning som kan uppfylla de krav som ställs. Därefter planerar vi att under de kommande åren bygga om resterande tio linjer, avslutar Andreas Thunberg.

Stockholmsregionen växer och befolkningsökningen i förbundets elva medlemskommuner förväntas ligga på cirka 1,5-2 procent per år framöver. Det nya tillståndet är tänkt att kunna gälla under cirka 25 år och förbundet säger sig ha tagit höjd för de förhållanden som förväntas gälla år 2040 när det gäller exempelvis befolkningsstorlek. Tillståndsprocessen har tagit ungefär fyra och ett halvt år. (EW)

Publicerad 2019-08-15 15:34

Uppdaterad 2019-08-15 15:41

Annons:
Grundfos 2019