Sök
Cirkulation 1/15

Tuffa tag i åtgärdsprogram

Hushållen betalar notan för övergödningen, jordbruket ­skjuter till dricksen. De större reningsverkens fosforutsläpp ska ner till 0,1 mg/l. De enskilda avloppen behöver åtgärdas för 1,5 miljader kronor per år. Det är de viktigaste förslagen i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2015 – 2021, som nu är ute på samråd till den sista april.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)