Sök
VA-aktuellt
Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltningen

Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltningen

Tillkännagivande om läkemedelsrening

Miljö- och jordbruksutskottet vill att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att reningsverk ska klara av att rena avloppet från läkemedelsrester.

Regeringen bör arbeta för att reningsverk ska kunna hantera läkemedelsrester. Det är budskapet från riksdagens Miljö- och jordbruksutskott. Utskottet vill att takten på investeringar, forskning och innovationer behöver öka. Utskottet ställer sig därför positivt till att regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att betala ut medel till forskning och pilotprojekt, med en ökad omställningstakt som mål.

Det är i arbetet med Miljö- och jordbuksutskottets betänkande om Vattenvård som uppmaningarna formats.

Utskottet ställer sig också positivt till att Havs- och vattenmyndigheten på uppdrag av regeringen har tagit fram underlag för vad som ska prioriteras i arbetet med de regionala havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom.  Detta för att stimulera internationellt samarbete för att motverka övergödning, giftiga utsläpp och nedskräpning. Utskottet riktar därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att arbeta vidare enligt förslagen.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till cirka 50 andra motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2018 om bland annat utsläpp av mikroplast, tvångsanslutning till kommunalt vatten och avlopp samt hållbara gödningsmetoder.

Besluten tas i riksdagen den 2 maj. (EW)

Publicerad 2019-04-12 14:38

Uppdaterad 2019-04-12 14:40

Annons:
Brandskydd 2019