Sök
VA-aktuellt
Anna Linusson. Foto: Svenskt Vatten

Anna Linusson. Foto: Svenskt Vatten

Svenskt Vatten tappar en tredjedel av personalen

Det kommer att eka lite tomt i korridorerna på Svenskt Vatten till våren. Sju personer har sagt upp sig och ytterligare två får sluta efter höstens omorganisation.

UPPDATERAD 170110 kl 13:45 Branschorganisationen Svenskt Vatten tappar en stor del av sin samlade kompetens när en tredjedel av de anställda sagt upp sig under december 2017. Organisationen tappar därmed expertkunskaper inom bland annat rörnät, dricksvatten, juridik och utbildning.

Syftet med omorganisationen är att skapa ett samlat Svenskt Vatten. Ingredienser i omorganisationen är ökad digitalisering och ett närmare samarbete mellan avdelningarna vattentjänster och kommunikation.

– Omorganiseringen innebär att Svenskt Vatten ska jobba mer som en matrisorganisation där den tekniska expertisen samverkar bättre med kommunikations- och påverkansexperter. Den innebär också ökad digitalisering och en förändring av tidningen. Den ska övergå till att bli ett djuplodande magasin som kommer ut två gånger per år. Nyheter ska presenteras direkt på webben, säger vd Anna Linusson till Cirkulation.

I samband med omorganisationen sades även två medarbetare upp på grund av arbetsbrist. 

Under hösten aviserade också Ulrika Engvall, utbildnings- och rekryteringsansvarig som arbetat hos Svenskt Vatten sedan 2006, att hon slutar. Dagarna innan jul sade ytterligare sex personer upp sig och de slutar under våren. Det är:

  • Anne Adrup, rörnät och klimat (arbetat hos Svenskt Vatten sedan 2014).
  • Gisela Holm, dricksvatten och vattenskydd (arbetat hos Svenskt Vatten sedan 2015)
  • Gilbert Nordenswan, juridik (arbetat hos Svenskt Vatten sedan 2011)
  • Magnus Montelius, organisation, VA-ekonomi och hållbarhetsindex (arbetat hos Svenskt Vatten sedan 2012).
  • Annika Börje, utbildningsledare (arbetat hos Svenskt Vatten sedan 2016).
  • Linda Arefall, ekonomiassistent (arbetat hos Svenskt Vatten sedan 2016)

– Det finns naturligtvis olika orsaker till varför varje enskild medarbetare väljer att sluta och det kan jag ju inte uttala mig om men eftersom vi genomfört en stor omorganisation kan jag tänka mig att det spelar roll. Och om man känner att man inte kan ställa upp på den nya inriktning Svenskt Vatten ska ha framöver är det bra och rakryggat att söka sig någon annanstans. Vi har också dragit igång arbetet med nyrekryteringar, säger Anna Linusson.

Personer i Svenskt Vattens kommittéer har till Cirkulation uttryckt oro för att viktigt jobb kommer bli liggande eftersom kommittérna leds av Svenskt Vattens medarbetare. Fackkommittéernas jobb är att företräda och bidra till att utveckla branschen, och frågor inom dricksvatten, klimat och rörnät, juridik och organisation är högaktuella frågor. Detsamma gäller den omfattande utbildnings- och seminarieverksamheten, som utgör en stor del av Svenskt Vattens omsättning.

– Det är klart att det blir ett avbräck när så många slutar samtidigt men jag ser ingen risk för att vi inte klarar av våra åtaganden. Vi kommer att upprätthålla och genomföra alla planerade konferenser och utbildningar. Däremot kommer vi behöva dra ner på viss nyutveckling av utbildningarna inom organisationen och vi kommer att skjuta på en del publikationsverksamhet. Vi kommer att diskutera detta i styrelsen och justera i verksamhetsplanen, säger Anna Linusson.

Styrelsen är informerad, och ett extrainsatt styrelsemöte kommer att hållas så snart som möjligt. (LLN/EW)

Publicerad 2018-01-10 11:44

Uppdaterad 2018-01-10 11:49

Annons:
VAK 2018