Sök
VA-aktuellt
På vissa ställen saknas kringfyllning och rören är skadade. FOTO: Ludvika kommun

På vissa ställen saknas kringfyllning och rören är skadade. FOTO: Ludvika kommun

Stora fel i nylagd råvattenledning

Den omtvistade råvattenledningen mellan Ludvika och Grängesberg har stora fel och brister. Ludvika kommun har lämnat in bevisning till tingsrätten.

Ludvika kommun har genomfört en omfattande undersökning av delar av den omtvistade råvattenledning som lagts mellan Ludvika och Grängesberg med NCC som entreprenör. I en utredning som lämnats in till Falu tingsrätt 21 december presenteras fel och brister av tidigare okänd omfattning. Bland annat menar kommunen att de kan visa att det finns tre sträckor där det saknas rör.

– Vi har hållit på med det här projektet sedan 2011 och nu kommer det fram så här graverande fakta, säger Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Efter att NCC hävde kontraktet med Ludvika kommun under 2017, har kommunen kunnat göra omfattande undersökningar av ledningen. Dessa visar enligt kommuns rapport hål, inläckage, hoptryckta ledningar och tre sträckor som fyllts igen, men där det helt saknas rör. Vid inspektionerna har 417 fel påträffats, motsvarande i genomsnitt ett fel var 33:e meter.
– Dessa förhållanden bekräftar att det saknas samband mellan den otäta ledningen och Ludvikas projektering. Skälet till varför ledningen aldrig kunnat tas i bruk beror uteslutande på de omfattande utförandefel som NCC ansvarar för, säger Leif Pettersson.

Vattenledningen mellan Ludvika och Grängesberg ska förse Spendrups bryggeri med vatten och fungera som reservvattenledning för Grängesbergs samhälle.

Under våren 2019 stämde Ludvika kommun och entreprenören NCC varandra ömsesidigt över entreprenaden. I sin stämning krävde Ludvika kommun 280 miljoner kronor i ersättning medan NCC begärde 115 miljoner kronor för arbete som de hävdade inte betalats av kommunen.

Annons:
Svenskt Vatten 2020

Råvattenledningen mellan Ludvika och Grängesberg skulle varit klar för slutbesiktning i november 2013. Istället har ledningsbygget blivit till en juridisk process och har omgärdats av tekniska problem. NCC utförde provtryckningar under vintern 2013-2014. Dessa visade att ledningen inte var tät. Vid slutbesiktningen 2014 konstaterades en stor mängd utförandefel. En helt ny ledning byggdes med start våren 2016. I december 2016 avbröt entreprenören NCC sitt påbörjade försök till felavhjälpande efter fortsatta problem med läckage. I april 2017 hävde sedan NCC ensidigt avtalet med Ludvika kommun. Kommunens uppfattning är att NCC saknade rätt att häva avtalet.

NCC har tidigare hävdat att de i flera år försökt att nå en överenskommelse med Ludvika kommun, i såväl i tekniska som ekonomiska frågor.
Ledningen har enligt avtalet byggts i högtrycksrör av GAP (glasfiber) med kopplingar i rostfritt stål. NCC menar att det visat sig vara ett felaktigt materialval och har bland annat föreslagit en förändring till PE-rör men inte fått gehör för det.

Uppdraget till NCC var en utförandeentreprenad där projektering och materialval är föreskrivet av kommunen. (EW)

Läs mer:
Inga projekteringsfel, enligt Ludvika kommun

Publicerad 2021-01-11 08:32

Uppdaterad 2021-01-11 08:39