Annons Vatten 2025 Vatten 2025

Kan kräva långa handläggningstider. FOTO: Ron Pyke

Skyddet av vattentäkter tar ofta tid

Cirkulation 1/19

Långa handläggningstider är vanliga när länsstyrelserna ska fatta beslut om vattenskyddsområden. I processerna tas många olika hänsyn som i slutänden blir tidsödande, trots stort ­engagemang och enighet i att skyddet av vattentäkter är viktigt.

Text/Jan Andersson

»En säkerställd vattenförsörjning har en avgörande betydelse för samhället. Regeringen anser att det är viktigt att fortsätta arbetet med förebyggande åtgärder för att skydda dricksvatten, exempelvis inrättande av vattenskyddsområden.« Citatet är hämtat från budgetpropositionen inför 2018, i vilken det till länsstyrelserna anslogs 50 miljoner kronor årligen under perioden 2018 – 2021 för detta ändamål och med krav på redovisning hur anslaget använts och med vilken effekt.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid