Sök
VA-aktuellt
Foto: Pixhill.com

Foto: Pixhill.com

SGU uppmanar till vattenbesparing

Grundvattennivåerna är fortsatt mycket låga i de små grundvattenmagasinen och det kan dröja innan de fylls på igen. Därför uppmanar Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, till fortsatt sparsamhet med vatten.

Den långa perioden med extremt varmt väder och inget eller minimalt med regn har påverkat tillgången på dricksvatten i Sverige, det konstaterar SGU i ett pressmeddelande. Över en tredjedel av landets kommuner, runt etthundra stycken, har infört bevattningsförbud och flera kommunala vattenproducenter har gjort vattenuttag som närmat sig gränsen för hur mycket vatten som är möjligt att ta ut från sin vattentäkt. 

– Det regn som faller nu fyller inte automatiskt på grundvattnet, utan sugs istället upp av växterna. Därför är det fortfarande viktigt att alla hjälps åt att spara på vattnet. Varje droppe räknas, säger Agneta Tollin, statsinspektör på Livsmedelsverket.

SGU beräknar att torkan kan få konsekvenser för dricksvattnet under relativt lång tid framöver. Håller det torra och varma vädret i sig kan grundvattennivåerna sjunka ytterligare och leda till vattenbrist under hösten.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, mäter löpande grundvattennivåerna i landet. Nästa rapport om läget presenteras i slutet av augusti.

– Det är normalt att grundvattennivåerna sjunker fram till september, så det är troligt att vi får se ännu lägre nivåer. Det krävs ihållande regn med mycket stora nederbördsmängder för att nivåerna ska vända uppåt nu, säger Göran Risberg, avdelningschef för Mark och grundvatten på SGU. (EW)

Publicerad 2018-08-09 11:59

Uppdaterad 2018-08-09 12:05

Annons:
Elmia VA-mässan 2018