Sök
VA-aktuellt
En signerad påle var den första att slås ned. FOTO: Kristianstad kommun

En signerad påle var den första att slås ned. FOTO: Kristianstad kommun

Reningsverksbygge igång i Kristianstad

Bygget av Kristianstads nya reningsverk är igång. Tisdagen 19 maj så markerades byggstarten med en första pålning.

Kristianstads kommuns nya reningsverket ska stå klart 2024. Investeringen är budgeterad till 535 miljoner kronor.
– Det är vår största investering hittills i kommunen. Det är mycket pengar, men ett nödvändigt projekt för både invånarnas hälsa och för vår miljö. Det nya reningsverket är också en förutsättning för att vårt befintliga näringsliv ska kunna öka sina volymer och för att nya företag ska kunna etablera sig här, säger Peter Johansson (M), kommunalråd i ett pressmeddelande i samband med byggstarten.

– I praktiken bygger vi ett nytt reningsverk sydöst om det befintliga. Av de befintliga byggnaderna rivs vissa, andra byggs om och en del behålls som de är, men huvuddelen av avloppsreningen kommer att ske i den nya anläggningen, berättar Åsmund Lunde, som är produktionschef inom Vatten- och Miljöteknik på NCC, kommunens partner i en samverkansentreprenad.
Reningsverket ligger 400 meter från Sveriges lägsta punkt, 2,47 meter under havet, vilket innebär en del tekniska utmaningar som partnerna tillsammans löst. Nu börjar arbetet med grundläggningen i form av pålning.
- Två till tre pålkranar kommer vara på plats fram till november. Totalt kommer vi att ha cirka 1 500 pålpunkter med en snittlängd på 45 meter, vilket innebär totalt cirka 65 kilometer pålar. Det är en tredjedel av årsproduktionen i vår pålfabrik i Stenungsund, säger Magnus Barvehed, produktionschef på NCC:s dotterbolag Hercules Grundläggning.

Centrala reningsverket ska få en kapacitetshöjning från 140 000 pe till motsvarande 260 000 pe. Reningsverket byggs med membranteknik och förbereds även för läkemedelsrening, men där avvaktar kommunen Naturvårdsverkets förväntade framtida krav innan den komponenten eventuellt läggs till. Diskussioner förs också med Skåne Blekinge Vattentjänst om möjligheterna att ta emot avlopp från Östra Göinge och Bromölla kommun till reningsverket när det nya verket är färdigt. (EW)

Publicerad 2020-05-20 10:21

Uppdaterad 2020-05-20 10:23

Annons:
Grundfos 2020