Sök
Cirkulation 2/17

Regional VA-mässa för andra gången

I månadsskiftet januari/februari besökte VA Tour Sweden fyra orter i Sverige. Det var andra gången som det här regionala VA-arrangemanget hölls. Tyngdpunkten ligger på markförlagd VA men det finns en hel del produktgrupper representerade.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)