Sök
VA-aktuellt
FOTO: pixhill.com

FOTO: pixhill.com

PFAS-förorening är räddningstjänstens ansvar

Räddningstjänsten i Hamre har fullt ansvar för den förorening av grundvattnet och enskilda dricksvattenbrunnar som uppstod vid ett släckningsarbete i Hamre utanför Hudiksvall 2015. Mark- och miljödomstolen har beslutat att räddningstjänsten ska stå för saneringsarbetet.

Det är räddningstjänsten i Norra Hälsingland som har ansvaret för PFAS-föroreningen av grundvatten och enskilda vattenbrunnar vid Hamre utanför Hudiksvall som uppstod efter släckningen av en villabrandi januari 2015.

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt ger byborna i Hamre rätt efter att de överklagat ett tidigare beslut från länsstyrelsen. Redan vid länsstyrelsens beslut i frågan konstaterades att räddningstjänstens åtgärder vid släckinsatsen medförde att högfluorerade ämnen hamnat i marken och sedan förorenat de boendes dricksvattenbrunnar. I den mest förorenade brunnen var nivån 1 400 ng/l i medeltal.

Länsstyrelsen vägde i sitt beslut in lagen om skydd mot olyckor (LSO) mot miljöbalken. Länsstyrelsens beslut blev att jämka räddningstjänstens ansvar till hälften, något som nu Mark- och miljödomstolen nu ogillat. Domstolen formulerar beslutet:

”… att räddningstjänsten till fullo ska utföra eller bekosta avhjälpande av aktuell föroreningsskada.”

Hudiksvalls kommuns kommunchef Bengt Friberg säger i flera intervjuer att det är troligt att kommunen, efter att ha analyserat domen, kommer att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Domen bedöms beröra räddningstjänsten över hela landet. (EW)

Publicerad 2017-09-13 08:49

Uppdaterad 2017-09-13 08:53

Annons:
Nordkalk