Sök
Cirkulation 5/15

Ozonpoleringsprocess för ett renare avloppsvatten

Läkemedelskonsumtionen i samhället ökar. Läkemedelsrester från avloppsvatten till sjöar och vattendrag har blivit ett globalt miljöproblem. Dagens läkemedel krockar med kraven på hållbar utveckling. Vi vet inte i dagsläget hur de olika läkemedels­substanserna kan interagera med varandra och bilda farliga substanser. Därför måste det utvecklas metoder att eliminera läkemedelssubstanser i varje reningsverk.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)