Sök
Cirkulation 7/16

Om tågproblem, vatten och höjda VA-taxor

När tåget är försenat beror det inte sällan på bristande underhåll. Rälsen har fått sprickor, en luftledning har fallit ner, eller ett tågset har funktionsproblem. När de basala samhälleliga funktionerna uppvisar brister är toleransen liten eller obefintlig. Detta har lett till att järnvägens problem blivit en politisk stridsfråga. Inte bara ­underhållet, utan också den långsiktiga strategin diskuteras.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)