Sök
Cirkulation 4/15

Ökad kapacitet på befintliga rötkammare

Flera biogas- och avloppsreningsverk står idag inför mångmiljoninvesteringar i nya rötkammare för att öka verkens kapacitet. Ett alternativ till dessa investeringar är att med hjälp av membranfilter höja andelen biomassa i de befintliga rötkamrarna. Med en högre TS-halt kan man öka omsättningen av organiskt material och därmed få en ökad biogasproduktion i befintlig reaktorvolym.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)