Sök
VA-aktuellt

Ny vägledning till dricksvattenföreskrifter

Livsmedelsverket har gett ut en ny vägledning till dricksvattenföreskrifterna. Den riktar sig till vattenverk, vattenlaboratorier, samt kommunernas miljö- och hälsokontor, och ska vara en hjälp för att enklare följa reglerna. De förändringar i dricksvattenföreskrifterna som kommenteras i vägledningen gäller främst de nya kraven på allmänna hygienregler, faroanalys och kritiska styrpunkter.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2015-01-14 14:54

Uppdaterad 2015-01-14 14:58

Annons:
Grundfos 2020