Sök
VA-aktuellt
FOTO: Leca

FOTO: Leca

Ny princip för lättklinker i rörgravar testas

Stockholm Vatten och Avfall testar en ny principlösning för lättklinker kring rörgravar. Tillsammans med leverantören Leca har en ny modell arbetats fram.

Sedan årsskiftet har Stockholm Vatten och Avfall tillsammans med Leca arbetat för att ta fram en lösning där kravspecifikationen för underhåll och service från Stockholm Vatten och Avfall och Lecas produktförutsättningar har samspelat. Lösningen bygger på att överkompensera med lättklinker runt ledningsgraven samtidigt som tyngre konventionella fyllnadsmaterial används närmast rören. Tanken är att få en bra stabilitet och samtidigt skapa förutsättningar som ska göra det enkelt att öppna  och underhålla VA-nätet.

Lösningen är viktig för att kunna installera VA-nät i mindre gynnsamma markförhållanden.

Testerna påbörjas i november och innebär att man kommer att utsätta lösningen för ett verkligt läckage med efterföljande åtgärder.

– Nu ser vi fram emot testet, resultaten och få arbeta med att förfina den så att vi kan få fram en principlösning som alla är nöjda med, säger Kenth Olsson, enhetschef på Stockholm Vatten och Avfall, i ett pressmeddelande. (EW)

Publicerad 2019-11-07 08:59

Uppdaterad 2019-11-07 09:02

Annons:
Grundfos 2019