Sök
Cirkulation 1/20
partners logo

Ingeli Karlberg och Christer Wigerblad i Djulö småbåtshamn.

partners logo

På 3-D grafiken syns ledningssträckningen tydligt. FOTO: VRT

Ny metod för inspektion av sjöledningar

En metod för att inspektera sjöledningar med båt utrustad med ekolod har provats av Sörmland Vatten. Cirkulation skrev redan 2012 om hur en skadad ledning kan upptäckas med en sorts sonarutrustning, även den av finskt ursprung. Har VRT en vassare variant på gång?

Text/Anders Karlsson Bild/Anders Karlsson

Cirkulation tog sig i slutet av oktober förra året till Katrineholm resecentrum med buss från Nyköping inför mötet med det kommunala driftbolaget Sörmland Vatten. På vägen dit en allmän reflektion om sjöledningar. Minns en i Bråviken, en sjöförlagd ledning från Djupviks vattenverk till Nävekvarn, byggd 1959. För att klara underhållet krävdes en egen specialbåt med rullar i var ände.

Vid driftstörning togs ledningen ombord för översyn. Läckande skarvar lagades och ledningen sänktes ner till, på ett par ställen, 40 meters djup. Numera är delar av sträckningen utbytt mot en markförlagd ledning. Dagens ledningsmaterial är givetvis av högre kvalitet. Exemplet ska därför inte tas som allmän varning för sjöförlagda ledningar.

– En koppling på tryckavloppet i Kolsnaren släppte förra sommaren. Det blev en mindre bräddning av avloppsvatten i den sjön innan vi fick stopp på flödet.  Att vi nu vill ha extra koll på ledningen i Forssjösjön beror på att den kan användas som råvattenreserv, säger Christer Wigerblad, chef för VA Process i Sörmland Vatten.

Kollegan Ingeli Karlholm, ansvarig för det här jobbet, fyller på.

– Ja, man kan säga att det blev startsskottet för vad som nu är i gång, nämligen att vi håller på med kartläggning av alla sjöledningar inom vårt ansvars­område. I stället för att vänta på att det blir en driftstörning är vi på väg att ta fram en underhållsplan. När den är klar kan vi jobba med förebyggande åtgärder i motsats till akuta insatser. Det här kommer att ta tid. I vårt ansvarsområde finns gott om sjöar och därför har det varit enkelt att lägga VA-ledningar där som alternativ till markförlagda.

Christer och Ingeli är relativt nyanställda i Sörmland Vatten, fem respektive två år. Samtidigt ingår de i Sörmland Vatten, ett driftbolag för Vingåkers, Flens och Katrineholms kommuner. Bolaget ansvarar för produktion och leverans av dricksvatten samt att ta hand om och rena avloppsvatten. I uppdraget ingår också ansvar för hanteringen av hushållsavfall. Bolaget har i år firat tioårsjubileum.

Nu till varför det finska företaget VRT är här för att visa upp en ny metod för ledningsinspektion. Ingeli Karlholm berättar.

– Det var dags att inspektera den 5,5 kilometer långa sjöledningen som leder avloppsvattnet i en tryckledning från Forssjö till Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm. Vi har länge anlitat YDAB Yrkesdykarna i Norrköping för inspektion av sjöledningar. Nu har det visat sig att Forssjösjön har drabbats av sämre siktdjup. Grumligheten har medfört att det blivit svårare för dykare att inspektera. När företaget VRT hörde av sig med den här metoden, att de på en dag kan inspektera hela ledningen, så lät vi dem komma hit. De presenterar resultatet i 3D-format, som därmed motsvarar en okulär besiktning med dykare. Vi väntar oss att få fram fakta som gör att eventuella brister kan åtgärdas innan det blir akut läge.

Annons:
VA-mässan 2022


Tidpunkten kunde inte vara bättre. Precis när vi anländer sjösätts en rejäl Buster från en trailer. Det som skiljer den från en vanlig båt är stäven. Där finns ekolodet. Jussi Syväjärvi och Juho Passoja från VRT hälsar välkomna ombord. Inne i hytten finns gott om instrument och skärmar. Tyvärr är det problem med att få igång datorerna för en demonstration.  

En båttur ut på sjön är utesluten av säker­hetsskäl. Och ska de hinna med en halvmils inspektion under dagen är det dags för oss att lämna fartyget.

Eftersom VRT Finlands Jaako Kylämies inte hade möjlighet att vara på plats får det bli en telefonintervju några dagar senare.

– Företaget VRT Finland grundades 2010. Huvudkontor i Jyväskylä, 30 mil ovanför Helsingfors. Det första vi började arbeta med var broar för att därefter övergå till hamnbranschen och sjöledningar med samma teknik. Vidare har vi samarbetat med energiföretagen och deras dammanläggningar. Tekniken är scanning eller ekolodning och multibeamscanning. Vi får därmed fram en 3d-version av rörledningen. På samma gång även en bild av bottentopografin. Vi startade för fem år sedan i Finland. Den inspektion som vi utför i Katrineholm är den första i Sverige. Jag har haft kontakt med tjugo svenska kommuner som inte har använt 3D-metoden tidigare.

Ändå behövs dykare ibland.

– Det är lite annorlunda att inspektera sjöledningar än annan undervattensverksamhet. Vi får fram en helhetsbild av ledningen plus koordinater. Där upptäcks förutom läckor om vikterna har gått sönder, eventuella kurvor och deformationer av olika slag. Ändå behövs dykare som komplement för att upptäcka små läckor och mer komplicerade grejer. Fördelen med vår teknik är ändå att snabbt göra en översyn av hela ledningssträckan. Jämfört med om en dykare skulle utföra samma besiktning skulle det ta mycket längre tid. I stället används den insatsen där den bäst behövs. Beträffande tekniken finns all utrustning som exempelvis ekolod på båten. Farleder och annan sjöfart hindrar inte inspektionen. Ur säkerhetssynpunkt är det stor skillnad jämfört med att ha dykare i vattnet. Jo, isen är så klart problematisk, avslutar Jaako Kylämies.

Dagarna före jul har resultatet kommit och Ingeli Karlholm hör av sig. Hur har det gått?

– Jo, vi är nöjda. För det första har vi fått klart var ledningen ligger. Det var inte som vi trodde förut. Med de nya koordinaterna kan vi nu lägga in exakta sträckningen i VA-banken. Vidare kan vi se var det saknas vikter och där ledningen ligger på stenar. Det här blir väldigt tydligt i 3D-formatet.

I dokumentationen från VRT ingår, förutom bilderna i datorn en rapport med koordinatpunkter där fel och brister är noterade. Däremot inte någon form av åtgärder i det här försöket.

– Nej, vi kommer att ta kontakt med våra dykare i Norrköping som vi samarbetar med. Gemensamt tar vi fram en åtgärdslista där komplettering av vikter och flyttning av ledningen från stenar som annars kan skava hål på ledningen ingår. Även dykarna inser att det här är ett bra komplement. Det skulle annars ta dem flera veckor att inspektera en så lång sträcka. Nu kan de i stället koncentrera sig på det som behöver åtgärdas, fortsätter Ingeli Karlholm.

Beträffande ekonomin är det för tidigt att dra några slutsatser. Tidsmässigt verkar det dock oslagbart.

– Sedan går det att fundera över hur ofta en sådan här undersökning ska göras, kanske vart femte år, avslutar Sörmland Vattens Ingeli Karlholm.

Den frågan blir säkert besvarad i kommande underhållsplan.

Publicerad 2020-02-05 08:00

Uppdaterad 2020-02-05 08:00