Sök
Cirkulation 1/19

Nu är mycket på gång vid Oceanhamnen

Vid Oceanhamnen i Helsingborg planeras för 350 bostäder, kontor, restauranger och handel nära vattnet. Det planerade lilla reningsverket för Oceanhamnen med källsorterande avlopp har fått stor uppmärksamhet. Samtidigt behövs stora lukt­reducerande åtgärder vid kommunens centrala avloppsrening Öresundsverket.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)