Sök
Cirkulation 2/15

Mikroskräp är inget stort problem

Larmrapporter duggar tätt om hur haven får allt högra halter av mikroplaster, mikro­skräppartiklar eller makroskopiskt antropogent avfall. Kärt barn har många namn. Kunskaperna om hur det står till i sötvatten är betydligt mindre. Mikroskräpet finns där men frågan är om dricksvattenförsörjningen påverkas?

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)