Sök
VA-aktuellt

Kväve- och fosforutsläppen från reningsverk minskar

De största totalutsläppen av kväve och fosfor till sjöar och vattendrag, vidare till havet, kommer fortfarande från jordbruk och skogsbruk. Utsläppen från reningsverk och industrier minskar men redan de naturliga fosforutsläppen från mark är högre än Sveriges samlade utsläppstak.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2016-05-24 08:49

Uppdaterad 2016-05-24 08:53