Sök
VA-aktuellt
Foto: Pixhill.com

Foto: Pixhill.com

Kraftigt höjda VA-avgifter i Gävle

VA-avgifterna i Gävle kan komma att höjas kraftigt under den närmaste tre-årsperioden. I ett förslag från Gävle Vatten ska brukningstaxan höjas med i snitt 15-19 procent per år under perioden. Anledningen till höjningen är främst omfattande investeringar i nytt vattenverk och reningsverk samt en fortsatt hög tillväxt genom fler exploateringsområden.

Brukningstaxans nivå måste spegla det långsiktiga intäktsbehovet, det konstaterar kommunala ägarbolaget Gävle Vatten och föreslår en stegvis höjning under åren 2020-2022. Avgiften bör den 1 januari 2020 höjas med i genomsnitt 19 procent, 1 januari 2021 med i genomsnitt 15 procent och den 1 januari 2022 med i genomsnitt 15 procent. Inriktningen är att taxans nivå sedan ska stabiliseras vilket innebär årliga höjningar med 2-5 procent under 2023-2025.

De senaste årens investeringar och utbyggnad av VA i Gävle gör att kapitalkostnaderna från 2019 till 2025 nära fördubblas. Samtidigt anger Gävle Vatten att de behöver fortsätta att utveckla och byta ut det befintliga VA-nätet. Dessutom ska stora investeringar ske i nytt vattenverk och nytt reningsverk samt en fortsatt stor utbyggnad av VA-näten. 

En ny vattenförsörjningsanläggning kommer att byggas i samverkan med Älvkarleby kommun. Beslut togs av respektive kommunfullmäktige sommaren 2018 och verket beräknades då kunna stå klart 2023 med en budget på cirka 400 miljoner kronor. En förstudie pågår om ett nytt reningsverk för Gävle för att ersätta dagens reningsverk, Duvbacken, som inte beräknas räcka till kapacitetsmässigt framöver. (EW)

Publicerad 2019-05-13 08:51

Uppdaterad 2019-05-13 08:54

Annons:
Brandskydd 2019