Sök
VA-aktuellt
FOTO: Erik Winnfors Wannberg

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Klimatet påverkar dricksvattnet på många sätt

Klimatförändringarna påverka dricksvattenförsörjningen i Sverige på flera sätt. Torka, vattenbrist respektive oväder och översvämningar är uppenbart men det gäller även kvalitetsfrågor. Nu kommer Livsmedelsverkets nya handbok som ska stödja kommuner och dricksvattenproducenter.

Klimatförändringarna rör inte enbart kvantiteterna av dricksvatten. En central fråga är hur till exempel ett vattenverks process klarar en ökad grumlighet i råvattnet eller vad en ökande sjövattentemperatur betyder för vattenverken. I slutänden blir förändringarna mycket omfattande och berör väldigt många aktörer.

– Vi vill kommunicera att råvattnet har förändrats över tid och att det fortsätter att förändras, berättade projektledaren Pär Aleljung för Cirkulation när projektet med klimathandboken precis satt igång. Kanske har budskapen från myndigheter varit alltför enkelspårigt inriktade på översvämningsrisker. Vad är egentligen vår största risk? funderade Pär Aleljung då.

Såväl 2016 som 2017 förekom mer lokala problem med kvantiteterna i vattenförsörjningen. Sommaren 2018 gjorde torka och värme att många kommuner införde bevattningsförbud och flera närmade sig gränsen för hur mycket vatten som är möjligt att ta ut från sina vattentäkter. Andra låg på maxkapacitet för vad vattenverk och ledningsnät kan klara i volymer.

Livsmedelsverkets analys är att klimatförändringarna kan påverka olika delar av landet på olika sätt. Därför behöver alla kommuner och dricksvattenproducenter analysera just sina förutsättningar och vidta åtgärder för att få tillgångtill säkert dricksvatten idag och i framtiden.

Livsmedelsverket har nu, i ett gemensamt projekt med andra myndigheter, tagit fram en digital handbok för klimatanpassning. Med handboken ska trender som går tio till femton år bakåt i tiden ha analyserats för att kunna bidra till en bättre riskbedömning framöver. Den ska ge praktiskt stöd för att analysera, planera och vidta åtgärder. Fiktiva exempel visar hur en analys och åtgärdsplan kan se ut. Till handboken hör också ett verktyg där kommunen kan fylla i uppgifter om de lokala förutsättningarna för att få en överblick och underlag för att besluta om vad de ska göra.

– Det är hög tid att klimatanpassa dricksvattenproduktionen. Med handboken vill vi ge handfast stöd som underlättar för kommunerna att komma igång med arbetet för att trygga tillgången till säkert dricksvatten, säger Pär Aleljung.

Syftet med handboken är att föreslå en metodik så att funktionaliteten och kontinuiteten i den samhällsviktiga verksamheten dricksvattenförsörjning kan öka. Det konkretiseras till att:

  • kartlägga verksamheter och funktioner i dricksvattenkedjan som är sårbara för klimatförändringar 
  • skapa beslutsunderlag för prioriteringar 
  • bygga upp bra samverkan mellan olika aktörer i arbetet med klimatanpassning
  • sammanställa underlag för arbetet med klimatanpassning

Även om dricksvattenproducenter är den primära målgruppen så krävs ett samspel i frågan.

– Klimatanpassning är inte bara en fråga för vattenverken. Det krävs att olika förvaltningar, till exempel miljökontor, plankontor och samhällsbyggnadsförvaltningar, medverkar i arbetet för att det ska bli framgångsrikt. Även lokala politiker behöver engagera sig i frågan, säger Pär Aleljung. (EW)

Läs mer:
Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning

Publicerad 2019-02-14 15:10

Uppdaterad 2019-02-14 15:16

Annons:
Brandskydd 2019