Sök
Cirkulation 1/15

IT-säkerhet – styra eller styras?

IT-säkerhet är högaktuellt i VA-Sverige när nu många gamla verk, pumpstationer och ledningsnät behöver bytas eller förnyas. Samtidigt är säkerhetsarbete tråkigt och obekvämt. Det ökar risken för omedvetna brister i styrsystemen.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)