Sök
Cirkulation 6/18

Högtryck för marknära tryck i Bromölla

VA-ledningar är till sin natur en dold värld för allmänheten. En värld som dock gör sig påmind med de kontaktytor som däxlar, eller brunnslock, utgör. Sådana publika ytor kräver en utformning för både halkrisk och design. Då nästan alla däxlar har ett mönster, blir de också attraktiva att avbilda. De flesta nöjer sig med att fotografera dem, men några går längre och betraktar dem som presumtiva tryckplåtar i en konstnärlig produktion.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)