Sök
VA-aktuellt
Kan behöva åter­använt vatten. FOTO: Pixhill

Kan behöva åter­använt vatten. FOTO: Pixhill

Förslag om EU-regler för vattenåteranvändning

Klarare regler för återanvändning av vatten inom jordbruket är på gång inom EU. Svenska myndigheter tror dock inte att detta blir vanligt i Sverige.

Bristen på vatten inom EU har spridit sig till länder som aldrig trodde de skulle hamna i det läget. Därför ­kommer förslaget om klarare regler inom EU för återanvändning av vatten för jordbruket vid rätt tidpunkt. Många ser det som ett första steg mot ett nytt sätt att se på vatten och dess användning.

Lagförslaget handlar om minimikrav för återanvändning av vatten inom jordbruket. EU-parlamentet röstade ja till förslaget den 12 februari. I dag finns ingen gemensam politik, utan varje land gör som det vill.

För Eureau, den europeiska branschorganisationen för ­vattenbolagen, är detta en av de mest positiva delarna av förslaget.

– Vi anser att det är oerhört viktigt att samma regler gäller inom hela EU. Det kommer så småningom att leda till att folk får större förtroende för återanvänt vatten, och så småningom ändrar uppfattning om det, hävdar Bertrand Vallet, som följt frågan för organisationen.

I förslaget ingår nämligen att alla ska få tillgång till information via internet om bland annat kvaliteten på det återanvända vattnet. Man ska även kunna få veta hur mycket vatten som återanvänds jämfört med den totala mängden renat vatten, samt vilka tillstånd som getts eller är på gång.

Bolaget eller förvaltningen som söker tillstånd för att leverera vattnet måste utarbeta en riskhanteringsplan. Ansvaret för vattenkvaliteten hamnar sedan till stor del hos vattenbolagen, något som Eureau kritiserar starkt.

– Detta är den mest negativa aspekten av det här förslaget. Det går inte att ge vattenbolagen allt ansvar, utan vi anser att även slutanvändaren måste ta en del av det. Bolagen kan inte veta vad som händer med vattnet när det lämnat reningsverket, konstaterar Bertrand Vallet.

EU:s miljöutskott, som förberett förslaget, anser däremot att förslaget inte ger vattenbolagen ansvar för hur brukaren lagrar eller använder vattnet. Det poängterar även att detta är en viktig signal för att alla EU-länder börjar tänka mer på den cirkulära ekonomin.  

Förslaget ger däremot varje land möjlighet att själva välja om de vill återanvända vatten eller ej. Vare sig Jordbruksverket eller Naturvårdsverket anser, enligt sina remissvar, att detta kan bli vanligt i Sverige, men konstaterar att det finns jordbruksområden med större behov av vatten, där bönderna kan vara beredda att betala en eventuell merkostnad.

– På det hela taget anser vi att detta är en utmärkt början på ett nytt sätt att se på hur vatten ska användas. Det behövs system som gör att vi slipper använda dricksvatten där det inte behövs, säger Bertrand Vallet.

I höst ska förslaget diskuteras av utskottet tillsammans med representanter för alla EU-länder samt kommissionen. Där kan det bli mindre förändringar. (Kristina Wallin)

Publicerad 2019-03-13 08:00

Uppdaterad 2019-03-13 08:00

Annons:
VAK 2019