Sök
Cirkulation 2/17

Föränderlig biofilm i dricksvattennäten

Att biofilmer finns på rörväggarna i distributionsnät för dricksvatten är knappast någon nyhet, men hur dessa komplexa system förändras och påverkas av vattenkvalitetsförändringar och spolningar är betydligt mindre känt. I en undersökning har förändringar i biofilmen i ett väl avgränsat område av ett distributionsnät studerats och resultaten visar att inte bara vattenkvaliteten är av stor vikt, utan också samman­sättningen hos biofilmsresterna som finns kvar på rörväggarna efter en spolning.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)