Sök
Cirkulation 5/15

Flera utmaningar för Gotlands vattenförsörjning

Begränsade mängder vatten, en sprickrik berggrund med tunna jordlager och bekämpningsmedel i grundvattnet är några av vattenutmaningarna på Gotland.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)