Sök
VA-aktuellt
Foto: Pixhill.com

Foto: Pixhill.com

Diklofenak delvis på recept

Läkemedelsverket har beslutat att tabletter och kapslar med diklofenak ska receptbeläggas från den 1 juni 2020. Det är dock inte miljöriskerna med diklofenak som är bakgrunden till beslutet.

Läkemedelsverket anger skälet till receptbeläggningen av diklofenak till att en studie från 2018 indikerar att tidigare kända risker för hjärtkärlbiverkningar också kan ses vid lägre doser och kortare behandlingstid. Tidigare granskningar har identifierat en liten ökad risk för hjärtkärlbiverkningar för diklofenak jämfört med andra liknande medel. Medlemsländerna i EU har i en gemensam periodisk säkerhetsgenomgång av diklofenak uppmanats att ompröva receptfrihet för diklofenak nationellt.

Receptbeläggningen kommer dock inte att gälla diklofenak i krämer och gel, då de inte berörs av hjärtkärlbiverkningar.

Diklofenak är samtidigt ett känt problem när det gäller vattenmiljö. Diklofenak bryts inte ner effektivt i vanlig avloppsrening eftersom molekylen inte påverkas särskilt av den biologiska miljön, stora volymer passerar därför reningsverken ut i vattendrag, sjöar och hav. Branschorganisationen Svenskt Vatten har därför under flera år krävt åtgärder kring receptfria läkemedel som innehåller diklofenak.

Diklofenak finns i bland annat Voltaren och Eeze. (EW)

Publicerad 2019-11-04 15:14

Uppdaterad 2019-11-04 15:17

Annons:
VA-mässan 2020